Vår logo representerer våre verdier

Våre kjerneverdier er forankret som grunnpilarer i vår logo. Den blå digitale flammen består av 4 pillarer som hver og en representerer våre grunnleggende verdier. Ansvar, Kvalitet, Struktur og Effektivitet (A-S-K-E “aske”) Ut i fra disse pilarene er våre rutiner og arbeidsmetoder utformet og forankret i hver enkelt ansatt. Logoen bæres med stolthet, og er et kvalitetstegn for våre kunder og samarbeidspartnere.

 

"Vi brenner for deg!"

Dette er vårt mantra, og er førende for alt vi foretar oss. Vi skal brenne for våre kunder, arbeidsoppgaver, men også for hverandre i bedriften.

Ansvar

 • for forberedelse og planlegging av eget arbeid.
 • for utførselse av eget arbeid.
 • for å utføre arbeidet i tråd med egen sikkerhet (HMS).
 • for å bidra til et godt arbeidsmiljø, og godt samarbeid.

Struktur

 • Vi skal være strukturerte og pålitelige i vårt arbeid.
 •  Vi skal alltid overholde avtaler, og være til å stole på.
 • Vi skal jobbe i tråd med bedriftens instrukser og rutiner.

Kvalitet

 • Vi skal komme med gjennomtenkte løsninger.
 • Vi bruker riktig materialvalg og deler i tråd med til en hver tids gjeldende lover og forskrifter.
 • Vi er nøyaktige i utførelse og konstruksjon.
 • Vi er ryddige og renslige i vårt arbeid.

Effektivitet

 • Vi jobber effektivt, i tråd med våre arbeidsrutiner.
 • Vår kundebehandling skal være effektiv og konstruktiv.

Våre grunnverdier danner hele grunnlaget for hvordan Alfa Varme driftes og skal utvikles i framtiden. Dette er vårt DNA, og gjennomsyrer alt vi er og foretar oss. Verdiene skal være en forsikring til våre kunder om at arbeidet som blir utført, gjøres på en sikker, effektiv og kvalitetsbevisst måte. Videre trygger verdiene våre egne ansatte, slik at arbeidsmiljø og HMS står i fokus.

Lars Morten Ringdal

DAGLIG LEDER - ALFA VARME OG PIPETEKNIKK AS