Vi hjelper deg med å
fornye din gamle pipe

Rehabilitering av gamle piper er en av våre spesialiteter. I dag finnes det fortsatt mange gamle piper i norske hjem. Teglsteinspiper eller såkalte mursteinspiper var vanlig å sette opp fram til ca 1970-tallet. Mange av disse er i dag i så dårlig forfatning, at de kan utgjøre en brannrisiko.   

Pris på piperehabilitering? Bruk vår piperehab-kalkulator!

Langvarig bruk, eller bruk sammen med parifinovner har medført at murverket mellom mursteinen har blitt porøs, slik at pipene ikke lengre er tette. Dette kan være et stort problem dersom det oppstår en pipebrann, slik at flammene finner veien ut gjennom sprekker i pipen og videre ut mot treverk.

Mange er også ikke klar over at tidlige versjoner av lecapiper nå i mange tilfeller har utspilt sin rolle. De første røykkanalene i lecapipene var støpt i leca ( i dag brukes det keramikk), og var testet og godkjent for røykgasstemperaturer opp mot 200 grader. Samtidig med disse pipene ble det solgt langt kraftigere støpejernsovner som gjerne gav røygasstemperaturer over 500 grader. Disse temperaturene har over tid gjort pipene porøse. Dette kommer ofte til syne når det skal lages nye uttak til nyinnkjøpte ildsteder, der piperørene smuldrer opp og går i oppløsning ved håndtering.

Bildet: Bildet viser en tidlig leca-pipe med sprekkdannelser oppover i pipen. Sprekkdannelsene kan være vanskelig å oppdage ved vanlig inspeksjon, men er lett synlige ved videoinspeksjon eller ved monering av nytt ildsted.

20190404_095034
Godkjent for ansvarsrett

Alfa Varme rehabiliterer gamle piper og skorsteiner ved å erstatte den eksisterende røykkanalen i pipen med en ny kanal. Den vanligste metoden er å føre ned nye syrefaste stålrør ned i den eksisterende pipekanalen, og koble alle ildsteder til den nye pipeforingen. På denne måten blir pipen helt ny innvendig, uten å gjøre store endringer på den eksisterende pipekonstruksjonen.

Vi bruker kun typegodkjente rehabiliteringsrør og deler når vi rehabiliterer. Dette er helt vesentlig for å møte brannforskriftene, og dokumentasjonskravene som kommunen krever. Videre innehar Alfa Varme en sentralgodkjenning som er vesentlig når arbeidet og rehabiliteringen skal søkes inn til kommunen.

Hvorfor skal du velge oss?

Søknadsplikt – Det er i mange kommuner søknadspliktig å rehabilitere en  pipe. I andre kommuner er det kun en innmeldingsplikt etter utført rehabilitering. Behandligstiden av en søknad varierer fra kommune til kommune, men i gjennomsnitt kan man beregne ca 14 dager. I de tilfellene kommunen opererer med en søknadsplikt, så må det foreligge en godkjennelse fra kommunen før arbeidet påbegynnes. 

Forskjellige typer rehabiliteringer – Det finnes forskjellige måter å rehabiliere en gammel pipe på. De mest brukte metodene er med typegodkjente stålrør, nye keramiske innerforinger, eller såkalt glidestøp. Sistnevnte er en teknikk der man støper en helt ny pipekanal i den gamle pipen, og er en teknikk som brukes mindre enn tidligere. Vi benytter for det meste PRIMA PLUSS stålforinger fra Schiedel når vi rehabiliterer piper, da dette er en sikker og gjennomtestet metode over tid. Produktene er laget i rustfritt og syrefast stål i 316L-kvalitet, og selges med 25 års garanti.

 

Pris på piperehabilitering? Bruk vår piperehab-kalkulator!

Piperehabilitering begynner å bli aktuelt for flere og flere. Det er mange eldre teglsteinspiper og elementpiper som nå har utspilt sin rolle, og som bør fornyes. Ofte lønner det seg å rehabilitere pipen samtidig som man bytter ildsted, slik at man inkluderer monteringsprisen på ovnen i rehabiliteringsjobben. Rehabilitering av pipe er ofte søknadspliktig, og med vår sentralgodkjenning kan vi bistå med søknadsprossessen og ferdigmeldingsattester.

Lars Morten Ringdal

Daglig leder - Alfa Varme og Pipeteknikk AS

Våre samarbeidspartnere