Vi er sertifiserte!

Vi legger stor vekt på å sertifisere og kurse våre medarbeidere. I et bransje som er lite lovregulert, ser vi en økende grad av ufaglærte håndverkere. Bransjeorganisasjonen Norsk Varme har uviklet et opplæringsprogram og en sertifisertingsordning for å skape en seriøsitet blant de proffesjonelle aktørene, og en mulighet for kundene til å sikre seg kompetent arbeidskraft. 

Norsk Varme er en bransjeforening for hele ildsteds-, skorsteins- og utstyrsbransjen som består av produsenter, montører og forhandlere. Formålet er å være et samlende organ for bransjen, både faglig og politisk. 

Foreningen formidler praktisk informasjon om ildsteder til forbrukere, og deltar i energi- og miljødebatten. Det arbeides også internt med skoleringer for et stadig høyere faglig nivå på forhandlere og montører. 

Norsk Varme

Vår brensjeorganisasjon

Norsk Varme har utviklet et sertifiseringsprogram for alle som ønsker å jobbe med peis- og ovnsmonteringer. Sertifiseringsprogrammet går over 3 nivåer, og bygger på hverandre. Merket “sertifisert montør” er nummerert, og navn og nummer på montøren står oppført på Norsk Varme sitt montørregister. 

Sertifisert montør

Sertifiseringsmerke for peismontører

Foretak som er sentralt godkjent har kompetanse, erfaring og systemer som er tilpasset deres aktivitet i byggenæringen. Disse foretakene kan dokumentere at de har:
  • Riktig kompetanse og erfaring fra fagområdet
  • Kvalitetssikringsrutiner
  • Betalt skatter og avgifter

Sentralgodkjenning

Godkjent for ansvarsrett

Mesterbrev er en lovbeskyttet tittel på en håndverksmester, og er høyeste utdannelse i håndverkerfagene. En mester har rett til å ha lærlinger i faget og drive opplæring av disse frem til fag- eller svenneprøve. Det er i dag rundt 17000 aktive håndverksmestere i Norge.

Mesterbrev

Håndverksmester