ALFA Bygging av Peisomramming Kalkulator (2022)
Prissats i kr (Flytte Feieluke LECA))
Type montering Hjørne/Rettvegg:
Venstre eller Høyre-vendt?
Type Innsats Rettvegg//
Type Innsats Hjørne (Høyre):
Type Innsats Hjørne (Venstre):
Hva slags pipe?
Er sotluken plassert i rommet som peisen skal bygges?
Hvordan er teglsteinspipen m/sotluke plassert i rommet?
Hvordan er teglsteinspipen plassert i rommet?
Hvordan er elementpipen m/sotluke plassert i rommet?
Hvordan er elementpipen plassert i rommet?
Hvordan er elementpipen plassert på rettvegg
Hvordan er elementpipen m/sotluke plassert på rettvegg
Hvordan er teglsteinspipen plassert på rettvegg
Hvordan er teglsteinspipen m/sotluke plassert på rettvegg
Flytte sotluke Teglpipe (høyrevendt) Hjørne
Flytte sotluke Teglpipe (høyrevendt) Rettvegg
Flytte sotluke Teglpipe (venstrevendt) Hjørne
Flytte sotluke Teglpipe (venstrevendt) Rettvegg
Flytte sotluke Elementpipe (høyrevendt) Hjørne
Flytte sotluke Elementpipe (høyrevendt) Rettvegg
Flytte sotluke Elementpipe (venstrevendt) Hjørne
Flytte sotluke Elementpipe (venstrevendt) Rettvegg
670 Innfelt pipe m/sotluke Tegl Vednisje og Sotlukestein Høyre Høy/Lav
671 Innfelt pipe m/sotluke Tegl Vednisje og Sotlukestein Venstre Høy/Lav
672 Utstikkende pipe m/sotluke Tegl Vednisje Høyre Høy/Lav
673 Utstikkende pipe m/sotluke Tegl Vednisje Venstre Høy/Lav
674 Utstikkende pipe m/sotluke Elementpipe Vednisje Høyre Høy/Lav
675 Utstikkende pipe m/sotluke Elementpipe Vednisje Venstre Høy/Lav
676 Innfelt pipe m/sotluke Elementpipe Vednisje og Sotlukestein Høyre Høy/Lav
677 Innfelt pipe m/sotluke Elementpipe Vednisje og Sotlukestein Venstre Høy/Lav
678 Type montering Rett innfelt Teglpipe - Høy / Lav:
679 Type montering Rett innfelt Elementpipe - Høy / Lav:
680 Type montering Rett Utstikkende Teglpipe - Høy / Lav:
681 Type montering Rett Utstikkende Elementpipe - Høy / Lav:
682 Type montering Rett Utstikkende Teglpipe (Sotluke venstre) - Høy / Lav:
683 Type montering Rett Utstikkende Elementpipe (Sotluke venstre) - Høy / Lav:
684 Type montering Rett Utstikkende Teglpipe (Sotluke høyre) - Høy / Lav:
685 Type montering Rett Utstikkende Elementpipe (Sotluke høyre) - Høy / Lav:
686 Type montering Rett Innfelt Teglpipe Vednisje (Sotluke og sotlukestein) - Høy / Lav:
687 Type montering Rett Utstikkende Teglpipe Vednisje (Sotluke og sotlukestein) - Høy / Lav:
688 Type montering Rett Utstikkende Elementpipe Vednisje (Sotluke og sotlukestein) - Høy / Lav:
689 Type montering Rett Innfelt Elementpipe Vednisje (Sotluke og sotlukestein) - Høy / Lav:
690 Type montering Rett Stålpipe - Høy / Lav:
691 Type montering Rettvegg innfelt Teglpipe - Høy / Lav -Høyre
692 Type montering Rettvegg Stålpipe - Høy / Lav -Høyre
693 Type montering Rettvegg innfelt Teglpipe Vednisje (SOTLUKE front m/sotlukestein) - Høy / Lav -Høyre
694 Type montering Rettvegg Utstikkende Teglpipe - Høy / Lav -Høyre
695 Type montering Rettvegg Utstikkende (SOTLUKE Venstre)Teglpipe - Høy / Lav -Høyre
696 Type montering Rettvegg Utstikkende (SOTLUKE Front)Teglpipe - Høy / Lav -Høyre
697 Type montering Rettvegg Utstikkende (Flytte sotluke)Teglpipe - Høy / Lav -Høyre
698 Type montering Rettvegg Utstikkende Vednisje (Sotluke høyre m/sotlukestein)Teglpipe - Høy / Lav -Høyre
699 Type montering Rettvegg innfelt Teglpipe - Høy / Lav -Venstre
700 Type montering Rettvegg innfelt Stålpipe - Høy / Lav -Venstre
701 Type montering Rettvegg innfelt Teglpipe Vednisje (SOTLUKE Front m/sotlukestein) - Høy / Lav -Venstre
702 Type montering Rettvegg Utstikkende Teglpipe - Høy / Lav -Venstre
703 Type montering Rettvegg Utstikkende Teglpipe (SOTLUKE Høyre)- Høy / Lav -Venstre
704 Type montering Rettvegg Utstikkende Teglpipe (SOTLUKE Front)- Høy / Lav -Venstre
705 Type montering Rettvegg Utstikkende Teglpipe (Flytte sotluke)- Høy / Lav -Venstre
706 Type montering Rettvegg Utstikkende Teglpipe Vednisje (Sotluke vestre m/sotlukestein)- Høy / Lav -Venstre
707 Type montering Rettvegg innfelt Elementpipe - Høy / Lav -Høyre
708 Type montering Rettvegg innfelt Elementpipe Vednisje (SOTLUKE Front m/sotlukestein) - Høy / Lav -Høyre
709 Type montering Rettvegg Utstikkende Elementpipe - Høy / Lav -Høyre
710 Type montering Rettvegg Utstikkende Elementpipe (SOTLUKE Venstre)- Høy / Lav -Høyre
711 Type montering Rettvegg Utstikkende Elementpipe (SOTLUKE Front)- Høy / Lav -Høyre
712 Type montering Rettvegg Utstikkende Elementpipe (Flytte sotluke)- Høy / Lav -Høyre
713 Type montering Rettvegg Utstikkende Elementpipe Vednisje (Sotluke høyre m/sotlukestein)- Høy / Lav -Høyre
714 Type montering Rettvegg innfelt Elementpipe - Høy / Lav -Venstre
715 Type montering Rettvegg innfelt Elementpipe Vednisje (SOTLUKE Front m/sotlukestein)- Høy / Lav -Venstre
716 Type montering Rettvegg Utstikkende Elementpipe - Høy / Lav -Venstre
717 Type montering Rettvegg Utstikkende Elementpipe (SOTLUKE Høyre) - Høy / Lav -Venstre
718 Type montering Rettvegg Utstikkende Elementpipe (SOTLUKE Front) - Høy / Lav -Venstre
719 Type montering Rettvegg Utstikkende Elementpipe (Flytte sotluke) - Høy / Lav -Venstre
720 Type montering Rettvegg Utstikkende Elementpipe Vednisje (Sotluke venstre m/sotlukestein) - Høy / Lav -Venstre
721 Type montering Hjørne innfelt Teglpipe - Høy / Lav -Høyre
722 Type montering Hjørne innfelt Teglpipe - Høy / Lav -Venstre
723 Type montering Hjørne innfelt Elementpipe - Høy / Lav -Høyre
724 Type montering Hjørne innfelt Elementpipe - Høy / Lav -Venstre
725 Type montering Hjørne utstikkende pipe TEGL - Høy / Lav -Høyre
726 Type montering Hjørne utstikkende pipe TEGL - Høy / Lav -Venstre
727 Type montering Hjørne utstikkende pipe TEGL-Sotluke - Høy / Lav -Høyre
728 Type montering Hjørne utstikkende pipe TEGL-Sotluke - Høy / Lav -Venstre
729 Type montering Hjørne utstikkende pipe TEGL-Sotluke (Flytte Luke) - Høy / Lav -Høyre
730 Type montering Hjørne utstikkende pipe TEGL-Sotluke (Flytte Luke) - Høy / Lav -Venstre
731 Type montering Hjørne utstikkende pipe Element - Høy / Lav -Høyre
732 Type montering Hjørne utstikkende pipe Element - Høy / Lav -Venstre
733 Type montering Hjørne utstikkende pipe Element-Sotluke - Høy / Lav -Høyre
734 Type montering Hjørne utstikkende pipe Element-Sotluke - Høy / Lav -Venstre
735 Type montering Hjørne utstikkende pipe Element-Sotluke (Flytte Luke) - Høy / Lav -Høyre
736 Type montering Hjørne utstikkende pipe Element-Sotluke (Flytte Luke) - Høy / Lav -Venstre
737 Type montering Hjørne Stålpipe - Høy / Lav -Høyre
738 Type montering Hjørne Stålpipe - Høy / Lav -Venstre
Skal det bygges vednisje?
881 Type montering Rettvegg Utstikkende Elementpipe (SOTLUKE Front) VEDNISJE - Høy - Høyre
921 Type montering Rettvegg Utstikkende Elementpipe (FLYTTE SOTLUKE) VEDNISJE - Høy - Høyre
912 Type montering Rettvegg Utstikkende Elementpipe (SOTLUKE Venstre) VEDNISJE - Høy - Høyre
908 Type montering Rettvegg Utstikkende Elementpipe (SOTLUKE Front) VEDNISJE - Lav -Høyre
920 Type montering Rettvegg Utstikkende Elementpipe (FLYTTE SOTLUKE) VEDNISJE - Lav -Høyre
913 Type montering Rettvegg Utstikkende Elementpipe (SOTLUKE Venstre) VEDNISJE - Lav -Høyre
882 Type montering Rettvegg Utstikkende Teglsteinspipe (SOTLUKE Front) VEDNISJE - Lav -Høyre
922 Type montering Rettvegg Utstikkende Teglsteinspipe (FLYTTE SOTLUKE) VEDNISJE - Lav -Høyre
914 Type montering Rettvegg Utstikkende Teglsteinspipe (SOTLUKE Venstre) VEDNISJE - Lav -Høyre
909 Type montering Rettvegg Utstikkende Teglsteinspipe (SOTLUKE Front) VEDNISJE - Lav -Høyre
923 Type montering Rettvegg Utstikkende Teglsteinspipe (FLYTTE SOTLUKE) VEDNISJE - Lav -Høyre
915 Type montering Rettvegg Utstikkende Teglsteinspipe (SOTLUKE Venstre) VEDNISJE - Lav -Høyre
883 Type montering Rettvegg Utstikkende Elementpipe (SOTLUKE Front) VEDNISJE - Høy -Venstre
924 Type montering Rettvegg Utstikkende Elementpipe (FLYTT SOTLUKE) VEDNISJE - Høy -Venstre
916 Type montering Rettvegg Utstikkende Elementpipe (SOTLUKE Høyre) VEDNISJE - Høy -Venstre
910 Type montering Rettvegg Utstikkende Elementpipe (SOTLUKE Front) VEDNISJE - Lav -Venstre
925 Type montering Rettvegg Utstikkende Elementpipe (FLYTTE SOTLUKE) VEDNISJE - Lav -Venstre
917 Type montering Rettvegg Utstikkende Elementpipe (SOTLUKE Høyre) VEDNISJE - Lav -Venstre
884 Type montering Rettvegg Utstikkende Teglsteinspipe (SOTLUKE Front) VEDNISJE - Høy -Venstre
926 Type montering Rettvegg Utstikkende Teglsteinspipe (FLYTTE SOTLUKE) VEDNISJE - Høy -Venstre
918 Type montering Rettvegg Utstikkende Teglsteinspipe (SOTLUKE Høyre) VEDNISJE - Høy -Venstre
911 Type montering Rettvegg Utstikkende Teglsteinspipe (SOTLUKE Front) VEDNISJE - Lav -Venstre
927 Type montering Rettvegg Utstikkende Teglsteinspipe (FLYTTE SOTLUKE) VEDNISJE - Lav -Venstre
919 Type montering Rettvegg Utstikkende Teglsteinspipe (SOTLUKE Høyre) VEDNISJE - Lav -Venstre
900 Type montering Rettvegg Utstikkende Elementpipe VALGFRI Vednisje (- Høy -Venstre)
904 Type montering Rettvegg Utstikkende Elementpipe VALGFRI Vednisje (- Høy -Høyre)
902 Type montering Rettvegg Utstikkende Teglpipe VALGFRI Vednisje (- Høy -Venstre)
905 Type montering Rettvegg Utstikkende Teglpipe VALGFRI Vednisje (- Høy -Høyre)
901 Type montering Rettvegg Utstikkende Elementpipe VALGFRI Vednisje (- Lav -Venstre)
906 Type montering Rettvegg Utstikkende Elementpipe VALGFRI Vednisje (- Lav -Høyre)
903 Type montering Rettvegg Utstikkende Teglpipe VALGFRI Vednisje (- Lav -Venstre)
907 Type montering Rettvegg Utstikkende Teglpipe VALGFRI Vednisje (- Lav -Høyre)
886 Vednisje Type montering Rettvegg Stålpipe - Høy -Venstre
892 Vednisje Type montering Rettvegg Stålpipe - Lav -Venstre
887 Vednisje Type montering Rettvegg Stålpipe - Høy -Høyre
893 Vednisje Type montering Rettvegg Stålpipe - Lav -Høyre
888 Vednisje Type montering Rettvegg TEGLPIPE innfelt - Høy -Høyre
894 Vednisje Type montering Rettvegg TEGLPIPE innfelt - Lav -Høyre
890 Vednisje Type montering Rettvegg TEGLPIPE innfelt - Høy -Venstre
895 Vednisje Type montering Rettvegg TEGLPIPE innfelt - Lav -Venstre
891 Vednisje Type montering Rettvegg ELEMENTPIPE innfelt - Høy -Venstre
896 Vednisje Type montering Rettvegg ELEMENTPIPE innfelt - Lav -Venstre
889 Vednisje Type montering Rettvegg ELEMENTPIPE innfelt - Høy -Høyre
897 Vednisje Type montering Rettvegg ELEMENTPIPE innfelt - Lav -Høyre
740 Vednisje Hjørne (Høyre)- Høy Stålpipe alternativ:
741 Vednisje Hjørne (Høyre)- Lav Stålpipe alternativ:
742 Vednisje Hjørne (Venstre)- Lav Stålpipe alternativ:
743 Vednisje Hjørne (Venstre)- Høy Stålpipe alternativ:
744 Vednisje Hjørne (Høyre)- Høy innfelt teglpipe venstre alternativ:
745 Vednisje Hjørne (Høyre)- Høy innfelt Elementpipe venstre alternativ:
746 Vednisje Hjørne (Venstre)- Høy innfelt Elementpipe venstre alternativ:
747 Vednisje Hjørne (Venstre)- Lav innfelt Elementpipe venstre alternativ:
748 Vednisje Hjørne (Høyre)- Høy innfelt Elementpipe høyre alternativ:
749 Vednisje Hjørne (Høyre)- Lav innfelt Elementpipe høyre alternativ:
750 Vednisje Hjørne (Høyre)- LAV innfelt Elementpipe venstre alternativ:
751 Vednisje Hjørne (Høyre)- Høy utstikkende teglpipe alternativ:
752 Vednisje Hjørne (Høyre)- Høy utstikkende teglpipe (Sotluke venstre) alternativ:
753 Vednisje Hjørne (Høyre)- Høy utstikkende teglpipe (Sotluke (Flyttet) venstre) alternativ:
754 Vednisje Hjørne (Venstre)- Høy utstikkende teglpipe (Sotluke høyre) alternativ:
755 Vednisje Hjørne (Venstre)- Høy utstikkende teglpipe (Sotluke (Flyttet) høyre) alternativ:
756 Vednisje Hjørne (Høyre)- Høy utstikkende elementpipe (Sotluke venstre) alternativ:
757 Vednisje Hjørne (Høyre)- Høy utstikkende elementpipe (Sotluke (Flyttet) venstre) alternativ:
758 Vednisje Hjørne (Venstre)- Høy utstikkende elementpipe (Sotluke høyre) alternativ:
759 Vednisje Hjørne (Venstre)- Høy utstikkende elementpipe (Sotluke (Flyttet) høyre) alternativ:
760 Vednisje Hjørne (Høyre)- Lav utstikkende teglpipe (Sotluke venstre) alternativ:
761 Vednisje Hjørne (Høyre)- Lav utstikkende teglpipe (Sotluke (Flyttet) venstre) alternativ:
762 Vednisje Hjørne (Venstre)- Lav utstikkende teglpipe (Sotluke høyre) alternativ:
763 Vednisje Hjørne (Venstre)- Lav utstikkende teglpipe (Sotluke (Flyttet) høyre) alternativ:
764 Vednisje Hjørne (Høyre)- Lav utstikkende elementpipe (Sotluke venstre) alternativ:
765 Vednisje Hjørne (Høyre)- Lav utstikkende elementpipe (Sotluke (Flyttet) venstre) alternativ:
766 Vednisje Hjørne (Venstre)- Lav utstikkende elementpipe (Sotluke høyre) alternativ:
767 Vednisje Hjørne (Venstre)- Lav utstikkende elementpipe (Sotluke (Flyttet) høyre) alternativ:
768 Vednisje Hjørne (Høyre)- Høy utstikkende Elementpipe alternativ:
769 Vednisje Hjørne (Høyre)- LAV utstikkende teglpipe alternativ:
770 Vednisje Hjørne (Høyre)- LAV utstikkende Elementpipe alternativ:
771 Vednisje Hjørne (Venstre)- Høy innfelt teglpipe venstre alternativ:
772 Vednisje Hjørne (Venstre)- Høy innfelt teglpipe høyre alternativ:
773 Vednisje Hjørne (Venstre)- Lav innfelt teglpipe høyre alternativ:
774 Vednisje Hjørne (Venstre)- LAV utstikkende teglpipe alternativ:
775 Vednisje Hjørne (Venstre)- LAV utstikkende Elementpipe alternativ:
776 Vednisje Hjørne (Venstre)- Høy utstikkende teglpipe alternativ:
777 Vednisje Hjørne (Venstre)- Høy utstikkende Elementpipe alternativ:
778 Vednisje Hjørne (Høyre)- Lav innfelt teglpipe venstre alternativ:
779 Vednisje Hjørne (Venstre)- Lav innfelt teglpipe venstre alternativ:
780 Vednisje Hjørne (Høyre)- Høy innfelt Elementpipe venstre alternativ:
781 Vednisje Hjørne (Høyre)- Lav innfelt Elementpipe venstre alternativ:
782 Vednisje Hjørne. (Høyre)- Høy innfelt teglpipe høyre alternativ:
783 Vednisje Hjørne (Høyre)- Lav innfelt teglpipe høyre alternativ:
784 Vednisje Hjørne (Høyre)- Høy innfelt elementpipe høyre alternativ:
785 Vednisje Hjørne (Høyre)- Lav innfelt Elementpipe høyre alternativ:
786 Vednisje Rett- Høy Stålpipe alternativ:
787 Vednisje Rett- Høy innfelt teglpipe alternativ:
788 Vednisje Rett- Høy Utstikkende teglpipe alternativ:
789 Vednisje Rett- Høy Utstikkende teglpipe (Sotluke venstre) alternativ:
790 Vednisje Rett- Høy Utstikkende teglpipe (Sotluke høyre) alternativ:
791 Vednisje Rett- Lav Utstikkende teglpipe (Sotluke venstre) alternativ:
792 Vednisje Rett- Lav Utstikkende teglpipe (Sotluke høyre) alternativ:
793 Vednisje Rett- Høy Utstikkende elementpipe (Sotluke venstre) alternativ:
794 Vednisje Rett- Høy Utstikkende elementpipe (Sotluke høyre) alternativ:
795 Vednisje Rett- Lav Utstikkende elementpipe (Sotluke venstre) alternativ:
796 Vednisje Rett- Lav Utstikkende elementpipe (Sotluke høyre) alternativ:
797 Vednisje Rett- Høy Utstikkende elementpipe alternativ:
798 Vednisje Rett- Høy innfelt elementpipe alternativ:
799 Vednisje Rett teglpipe- Lav alternativ:
800 Vednisje Rett Utstikkende teglpipe- Lav alternativ:
801 Vednisje Rett Utstikkende elementpipe- Lav alternativ:
802 Vednisje Rett stålpipe- Lav alternativ:
803 Vednisje Rett Elementpipe- Lav alternativ:
Er pipen rehabilitert
Type Rehab
Type stålrør
Diameter Rehab
Skal det monteres brannmur?
Brannmur hjørne - Alternativer (Høyre)
Brannmur hjørne - Alternativer (Venstre)
Brannmur hjørne (utstikkende pipe) - Alternativer (Høyre)
Brannmur hjørne (utstikkende pipe) - Alternativer (Venstre)
Brannmur rettvegg - Alternativer
Brannmur rettvegg (Utstikkende pipe) - Alternativer
Brannmur Hjørnepeis (Høyre) på rettvegg (Utstikkende pipe) - Alternativer
Brannmur Hjørnepeis (Venstre) på rettvegg (Utstikkende pipe) - Alternativer
kr
Maksimal filstørrelse: 516MB
Er dette et Tilbud eller Ordre
*Tilbudet gjelder arbeid og materiell forbundet med monteringen av omrammingen. I tillegg kommer prisen på valgt innsats. *Tilbudet inkluderer håndtering og innbæring av innsatsen, forbeholdt at det er uhindret framkomst hele veien fram til monteringsstedet. Hvis det må brukes lift eller kran, så kommer dette i tillegg. * Peisen bygges i tråd med prinsippskissen, med nødvendige justeringer for eventuelle skjevheter på gulv og vegger. * Peisomrammingen og eventuell brannmur bygges i godkjente brannmursplater. Overflatene leveres limtrukket og klargjort for sparkling og maling.
*Ordren gjelder arbeid og materiell forbundet med monteringen av omrammingen. I tillegg kommer prisen på valgt innsats. *Ordren inkluderer håndtering og innbæring av innsatsen, forbeholdt at det er uhindret framkomst hele veien fram til monteringsstedet. Hvis det må brukes lift eller kran, så kommer dette i tillegg. *Peisen bygges i tråd med prinsippskissen, med nødvendige justeringer for eventuelle skjevheter på gulv og vegger. * Peisomrammingen og eventuell brannmur bygges i godkjente brannmursplater. Overflatene leveres limtrukket og klargjort for sparkling og maling.